Wandeling Vijverbroek
Afstand 6 km

Vijverbroek, ontstaan als een oude Maasmeander, is een zeer waardevol natuurgebied. Onder het wandelen ontdek je zeldzame planten en dieren, zoals de nachtegaal, wespendief, wielewaal & de sprinkhaanzanger.

Volgende acitiviteit terug naar eten & drinken